UTICAJ HRANE NA pH ORGANIZMA

May 23, 2014 by

pH krvi

 

Napisah naslov i razmišljam – mozda je bolje da sam napisao NEuticaj. I da ostavim blanko dokument. Dovoljno. Ali.. Kako bi ga mnogi takvog nazvali “propagandnim štivom neke zle grupe koja kudi sve i svašta plemenito”, rešio sam da se pozovem na ono gde ni moral nit’ opredeljenje ne znače ništa – na činjenice. Ono što će vam one nedvosmisleno pokazati,  je da je promena kiselosti i baznosti organizma pod uticajem hrane – nemoguća.

Pre nego što počnem, da razjasnim zašto uopšte ovo pišem. Razlog je – pojava tekstova na internetu, koji govore o navodnoj štetnosti celih grupa namirnica poput mesa i mleka, te njihovih proizvoda, po ljudski organizam, a u smislu da upravo te namirnice menjaju pH organizma ka kiselom. Kao alternativa je data ishrana biljem, koja opet navodno, organizam ne čini “kiselijim” – vec “baznijim”. Dakle, činjenice:

Činjenica broj 1.

pH nase krvi je stabilna, nikada se ne menja tokom života i uvek je u opsegu od 7.35 – 7.45, dakle, blago bazna (pH=7 neutralno, manje od 7 kiselo, vece od 7 bazno). Svaka veća promena po organizam znači trenutnu smrt.

Činjenica broj 2.

Naša krv je pufer – a to su jedinjenja koja se odupiru promenama pH čak i pri dodavanju jakih kiselina i jakih baza, poput hlorovodonične kiseline, sumporne ili pak natrijum hidroksida. Šta ovo konkretno znači? Hrana koju jedemo nema ni približno visoke ili niske vrednosti pH kao ove kiseline ili baze – te tek ona nije sposobna da izmeni pH krvi.

Činjenica broj 3.

Sva hrana koju pojedemo prvo dospeva u zeludac – u sredinu jako niskog pH, ispod 2. Za to je odgovorna hlorovodonična kiselina u njemu, ista ona “sona” kiselina, kojom se čiste WC-i. To je jako kisela sredina i mi ne jedemo nista “kiselije” od nje – pa je opet potpuno iracionalno da bilo šta što pojedemo moze dodatno sniziti pH, tj. zakiseliti sredinu u želucu. Za tako nešto bi trebalo piti tečnost iz akumulatora, recimo.

Činjenica broj 4.

Zbog činjenice broj 3, tj. kisele sredine u kojoj varenje počinje, hrana koja prelazi iz želuca u tanko crevo na dalju obradu jeste kisela. Da ne bi oštetila tanko crevo, pankreas upumpa bikarbonatne jone (bazu) i neutrališe kiselost smese iz želuca. Od Ph oko 2, koliko je u želucu, se penje na pH 6.5-8 u tankom crevu. Dakle, šta god pojeli, proći ce isti tretman – “obradu” jakom kiselinom u želucu, pa neutralizacijom te kiselosti u crevima.

Činjenica broj 5.

Tiče se same kiselosti i baznosti hrane, tj. namirnica. I ujedno je najkontradiktornija tvrdnji da meso i mleko povećavaju kiselost organizma. Zašto?
Pa pH mesa i mleka je priblizno isti i kreće se u granicama oko 6.5 do 7 (neka mesa i preko 7). Dakle, oko neutralne je vrednosti, tj. sasvim blago kiseo ili sasvim blago bazan – skoro u vrednostima koju ima naša krv. Nasuprot ovome, svo voće recimo je jako kiselije – od 1.5 (limun) do 4 (kruška). Da je menjanje kiselosti i baznosti organizma hranom uopšte moguće – voće bi ubijalo, ne meso, jer je ono mnogo kiselije.

Činjenica broj 6.

Jako zanimljiva. Naša krv je pufer, tj. sposobna da se odupre promenama pH upravo zbog aminokiselina i proteina u njoj.  Aminokiseline su puferi. Proteini su puferi. Dakle, ne da pomenuta jedinjenja iz hrane (mesa i mleka) ne menjaju naš pH ka kiselom, već nam pomažu da održimo naš pH stabilnim.

Šta bi bio zaključak ovog teksta? Ima ih par:

 

– Naš organizam je taj koji izuzetno preciznim i snažnim mehanizmima kontroliše svoj pH, a ne hrana koju jedemo.

– Bilo koja hrana nema ni približan pH da bi bila sposobna “pregaziti” naš sistem i izmeniti njegov pH. Da ima, ona bi trenutno ubijala.

– Upravo sastojci one hrane za koju se tvrdi da menja nepovoljno nas pH, su odgovorni za stabilnost istog.

 

1. Arthur C. Guyton “Medicinska fiziologija”

2. Kovačević, Z. “Biohemija i molekularna biologija”, Medicinski fakultet

3. Lieberman M., Marks A.D., Smith C. “Marksove osnove medicinske biohemije – Klinički pristup” Data status, Beograd
Autor: Aleksandar Batrićević (dipl. ing. biohemijskog inženjerstva i biotehnologije)

Social Comments

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply