Teorije zavere – problem sa nekritičkim razmišljanjem

Apr 4, 2014 by

 

Danas se postavlja pitanje KOME verovati? Zvaničnim podacima/analizama ili alternativnim? Kako znati da su zvanični podaci tačni kad je novac uvek u igri? Dešavaju se slučajevi podmićivanja, narod biva prevaren, gubi se poverenje.

              1. Prvo i osnovno, morate znati kako funkcioniše naučni metod. Moj dugogodišnji rad na socijalnim mrezama mi je pokazao da u 99% slučajeva ljudi ne znaju uopšte šta je to  nauka i kako ona funkcioniše. Ne poznaju mehanizam pomoću kojeg se dolazi do naučne teorije i često brkaju pojam “naučna teorija” sa drugim “teorijama” koje nisu pratile   dole prikazani mehanizam. Razlika je u testiranju svojih tvrdnji a ne slepom verovanju.

naucni metod 2

2. Sledeći korak je ČEŠLJANJE  INFORMACIJA. Nemojte nasedati na priče tabloida i zute štampe. Oni su tu da pišu nebuloze kako bi imali što veći tiraz.

Prave/tačne informacije se nalaze u:

3. Šta gore pomenute linkove izdvaja od ostalih ne-naučnih ? Izdvaja ih Peer review sistem koji kontroliše ispravnost naučnih radova. Ko kontroliše naučne radove?

Ostali naučnici koji NISU pisali taj rad. Ukoliko i oni dobiju iste rezultate putem eksperimenta, smatra se da je napisani rad ispravan i on polako ulazi u sastavni deo literature.

4. Da li se dešavaju propusti u naučnim časopisima? (loši urednici/ili plaćeni članci)

Da. Zato je potrebno još malo da se potrudite i nadjete kritike, koje su opet od drugih naučnika, a ne sa www. babavanga. com

5. Proveriti obavezno ime i prezime naučnika na google/wikipediji. (da li je uopšte naučnik i da li je imao neke kontroverzne radove)

6.  Kako da nanjušite nepravilnost?

Ova tačka podrazumeva da imate neko osnovno obrazovanje. Ukoliko nešto mnogo odudara od nečega što ste učili u osnovnoj/srednjoj školi obavezno proverite.
Primer: Sungejzing – koji promoviše ishranu gledanjem u Sunce. Svako iole obrazovan, setiće se lanca ishrane i čovekovog mesta u njemu. Setiće se da je čovek svaštojed (biljna i zivotinjska ishrana). Setiće se da čak ni biljke ne mogu da zive samo od Sunca, nego da njegova energija sluzi za aktivaciju procesa fotosinteze itd.

7. Čest argument zaverenika je da sam pripadnik nize svesti, da verujem korporacijama, da mi ego nedozvoljava upoznati “pravu” istinu itd.

“Ovakva “logika” je prosto izluđujuća. Možda negde postoji nekakva zavera, prema tome *slepo ćemo verovati svakoj gluposti koja se pojavi na Internetu, dogod je ta glupost protivna zvaničnoj nauci, zvaničnoj medicini, ili bilo čemu zvaničnom.

Ako se nešto uklapa u normalnu nauku i medicinu, u to se automatski sumnja. A bilo kakva glupost – ma koliko očigledno bila pogrešna, ma koliko malo napora ti bilo potrebno da proveriš i vidiš da to nije istina – koja se protivi “zvaničnoj priči,” e u to ćeš da veruješ. “

 

Social Comments

Leave a Reply