Svet spina u politici – mehanizmi slatke laži [VAŽNO]

Apr 6, 2014 by

 

Šta je politička manipulacija?

Prvo trebamo definisati ključne pojmove. Šta podrazumevamo pod rečima ” politika ” i ” manipulacija ” . U mnoštvu definicija , za politiku se može reći da je umeće mogućeg , politika je i iznošenje ideja ili programa za socijalne ili ekonomske promene. Može se takođe govoriti o politici kao pokušaju da se spreči neka promena. Politika se bavi narodima i kako se one odnose jedna prema drugoj, sa sporazumima, sa ratom i mirom, sa međunarodnim koalicijama kao i trgovinskim organizacijama.

Politiku brine način na koji su političari predstavljeni. Studenti koji studiraju politiku ( politologiju ) takođe gledaju na politiku kao celinu. Oni razmišljaju kako su ljudi živeli, radili i organizovali se kroz istoriju. Oni pokušavaju saznati zašto i kada se nešto dogodilo. Politolozi studiraju jesu li trenutni politički problemi ukorenjeni u prošlosti i razmišljaju kako mi možemo učiti iz ovih lekcija i krenuti napred.

Bukvalno značenje “manipulacije” je ” rukovanje ili baratanje predmetima ili robom”. “Manipulacija” može predstavljati umeće, krivudavost, mućkanje sa stvarima ili iskorištavanje nekoga . Reč je vremenom poprimila više negativno značenje.

Metode manipulacije

Fraza “politička manipulacija” , odnosi se na bilo koju strategiju koja je namenjena promeni ili uticaju na političke odluke. Manipulisanje može uključiti brojne i komplikovane taktike i alate , a među njima najčešća je tehnika “spina” u kojem “pametno” predstavljanje može prikriti istinsku narav informacije koja se komunicira od politike prema javnosti.

=Pravila spina=

Kad bi postojala škola za spin doktore, studenti bi bili naučeni tri glavne lekcije.

Zlatno pravilo broj jedan je da spin nije isto kao prava prevara. Rad u odnosima s javnošću je beskoristan ukoliko nije zasnovan na istini. Spin doktori predsednika Klintona su bili deprimirani kada je njihov klijent lagao javno o aferi sa mladom pripravnicom Monikom Levinski. Odgovor spin doktora bi uopšteno bio priznati aferu ali onda i odbaciti kritike ili okrenuti ih u korist klijenta. To je zbog toga što političari gube poverenje i reputaciju ako ne govore istinu. Spin znači reći bar deo istine, te pozitivno i uverljivo tumačenje slučaja.

Zlatno pravilo broj dva – spin doktor ne sme biti prepoznatljiv kao onaj koji vuče konce, inače njegov ili njen klijent više neće imati verodostojnost. Jednom kad se uhvati u laži klijent ostaje varalica.

Zlatno pravilo broj tri je “nikad ne izgubiti dodir sa javnim mišljenjem”. Vrlo je lako političare isključiti iz svakodnevnog života. Oni putuju okolo u luksuznim i skupim automobilima koje voze njihovi vozači. Dakle oni ne znaju šta ljudi pričaju koji stoje u redu

za autobus ili se gužvaju u vagonima podzemne železnice. Oni retko sede u kafiću ili se susreću sa svojim protivnicima licem u lice. Oni žive na izolovanim političkim lokacijama. Oni su često okruženi ljudima koji im laskaju. Problem je da oni ne znaju šta obični ljudi misle i govore , oni ne znaju koliko će omiljeni biti njihovi predlozi ili politike. Zbog toga, oni trebaju znati i razumeti javno mišljenje da bi igrali prema njemu i uspešno njime manipulisali .

=Srodnosti spina=

Politička manipulacija uključuju tehnike korišćene u mnogim oblastima života. Među najizraženijim su: cenzura (kontrola informacija, ili ograničavanje slobodnog izražavanja), propaganda (širenje informacija, koja je često obmanjujuća ili lažna), regulacija ( donošenje zakona ), pritisci na medije ( pretnje, tehnike zamrzavanja, kap po kap, agenda setting i dr ), oglašavanje ( promovisanje proizvoda ili usluga kupcima ) i odnosi s javnošću ( PR ) .

” Vladari države su (samo) oni koji mogu imati privilegiju laganja, bilo da lažu kod kuće ili napolju; može im biti dopušteno da lažu za dobrobit države” (Platon , Grčki filozof).

=Politički stručnjaci=

Glavni politički manipulatori su političari, bilo nacionalni, re-gionalni ili lokalni. U političkoj komunikaciji njihovi ciljevi su uveravanje javnosti tako da dobiju njihovu podršku, kao i da diskredituju opoziciju. Oni to takođe rade da bi dobili dovoljno glasova za pobedu na sledećim izborima. Ako ne pobede na izborima, oni gube fotelje ( posao ).

Iskustva ukazuju da političke stranke ili političari ne vode spin rat samo jedni protiv drugih. Postoje rivali kao pojedinci ili frakcije unutar stranke koji žele da promovišu svoje vlastite politike, tako se manipulacija događa unutar stranaka kao i između njih.

Na međunarodnoj sceni, vlade mogu koristiti diplomatiju, pretnje, sankcije ili čak rat da postignu svoje nacionalne ciljeve. Međutim, manipulacija se događa i unutar okvira međunarodnih dogovora, koalicija i organizacija.

=S Bogom na svojoj strani=

Bilo bi pogrešno misliti da su religijske grupe odvojene od politike. Mnogi religijski službenici trebaju medije, neki vrše i uslugu spin doktora. Religije mogu voditi kampanju za ili protiv vladinih politika o pitanjima kao što su obrazovanje, brak, oblačenje, siromastvo, zdravstvena briga, planiranje porodice ( kontracepcija ), seksualno obrazovanje i dr.

Govoreći o Srbiji, srpska pravoslavna crkva(SPC) uspela je da se uvuče u obrazovni sistem za vreme vladavine Djindjića. Napravili su sporazum sa njim kako politički neće delovati protiv slanja tadašnjeg predsednika republike Jugoslavije Slobodana Miloševića u Hag, zauzvrat dobili su šansu da vrše indoktrinaciju u školi uvodjenjem predmeta “Veronauka”. Kako bi se to sve ispeglalo spinom, uvedeno je i gradjansko vaspitanje, gde navodno gradjanin ima izbora birajući izmedju ove dve opcije. Sekularnost(izmedju drzave i religije) je samo mrtvo slovo na papiri koje se ne poštuje.

=Medijski spineri=

Radio, televizija, novine, časopisi, Internet i knjige su zajedno poznati kao ” mediji komunikacija “. Oni pišu i izveštavaju o manipulaciji i spinu koji koriste političari, kompanije i lobi grupe. Mediji su takođe veliki ( politički ) manipulatori . Vlasnici medija imaju svoja vlastita politička ubeđenja i ambicije i njihove sopstvene komercijalne interese. Ti odnosi utiču na to koliko prostora ili vremena publikacija ili program daju nečijem mišljenju. O priči se može izvestiti samo s jednog gledišta, tako da će čitalac ili gledalac izvući pogrešan zaključak.

=Upoznajte spin doktore=

Politička mnaipulacija nije ništa novo. O njoj se raspravljalo pre 2500 godina u antičkoj Grčkoj, i otprilike pre 500 godina u renesansnoj Italiji. Međutim, spin je mnogo moderniji i oslanja se na moć masovnih medija zbog brže komunikacije sa velikim brojem ljudi.

=Prvi spinneri=

Prve štampane novine su se počele pojavljivati u severnoj Europi 1600 – ih . Do 1800ih one su igrale važnu političku ulogu. Napoleon I. , koji je sebe krunisao carem Francuske 1804. , je bio vrlo vešt u korišćenju štampe i manipulisanju javnog mišljenja, kao što je bio i njegov nećak Napoleon III. On je vladao neko vreme kao izabrani francuski predsednik i onda francuski car, osnovao je tiskovni ured koji će biti prepoznatljiv za bilo kojeg modernog spin doktora. Njegovo osoblje je čitalo sve opozicione novine do najmanjeg detalja , da vidi šta oni govore. Analiza je osigurala da svojim ” vlastitim ” novinarima ponudi protiv priču. On je ulagao u štamparske mašine, subvencionirao novine za koje je opšta javnost mislila da su bile nezavisne od cara i careve politike.

=Pakiranje politike=

U SAD, pakovanje političara za nastup na medijima počelo je još 1950- ih. Savetnici za imidž smatrali su da je lakše i sigurnije komunicirati – ” prodati ” osobu nego politiku. Izjava, ” Veruj mi – ja sam poštena osoba, porodični čovek baš kao i vi,” može dobiti više podrške na izborima nego složena ekonomska ili stranačka politika.

Pojavom televizije, pakovanje dolazi sve više do izražaja. Počinje je koristiti Dvajta D. Ajzenhauera u kampanji 1952. godine. Poznato je kako je John F. Kennedi ” prvi televizijski predsednik ” . U ovo vreme emituju se prvi negativni televizijski spotovi. Marketing agencije imaju sve više uticaja u prodaji proizvoda ( političara ) biračima .

Rad Austrijanca Sigmunda Freuda (1849-1939) i Rusa Ivana Pavlova (1849-1936) je inspirisao novu generaciju, koja je sada primenjivala psihologiju na mnoga područja života, uključujući oglašavanje , marketing , menadžment , odnose s javnšću i politiku. Oni su pokušali igrati na ljudske lične nesigurnosti, teskobe, krivicu ili grupne instikte da ih uvere da kupe izvestan proizvod ili glasaju na određen način.

=Trikovi zanata=

Prema veštinama političke manipulacije ponekad se pristupa kao ” dimu i ogledalima “, fraza koja znači ” stvaranje iluzije ili posebnog efekta “. Spin kao i njegove srodne tehnike, nije samo puki trik. Političari tvrde da je predstavljanje bitno za glasače kako bi razumeli određena pitanja i oni predstavljaju ta pitanja prema njihovim uverenjima i politikama . U demokratiji, protivničke stranke predstavljaju drugu stranu svakog pitanja, a javnost može slušati argumentaciju i birati između njih. Spin je dakle povezan s teškim, dnevnim poslom koji zahteva detaljan, fokusiran rad i potpunu predanost. To je u stvari ” stalna kampanja “.

Social Comments

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply