(NE)VEROVATNOST HOMEOPATIJE

Jun 14, 2014 by

Graphic1

 

Deo prvi – „Fraus omnia corrumpit“ – Prevara sve kvari

Časopis „The Lancet“, jedan od najstarijih i sigurno najveći i najozbiljniji medicinski časopis na svetu je u svom 327 izdanju objavio tekst pod nazivom „RAZBLAŽENI “HOMEOPATSKI” LEK ZA ASTMU“  – ADULTERATED “HOMOEOPATHIC” CURE FOR ASTHMA , Morice (1986, pp. 862-863). http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(86)90976-1/fulltext#

Naime, gorepomenuti autor je profesor Alyn Morice, MD, doktor medicine sa Kembridža, specijalizacija na plućnim bolestima i trenutno je predsednik ERS-a, „European Respiratory Society“ – udruženja koje se bavi respiratornim bolestima, poput astme. http://www.ersnet.org/

I u svom tekstu za „The Lancet“ je objavio da homeopatski preparat za astmu koji je on ispitivao DELUJE.

Kako? Obratite pažnju.

U svom radu je objavio da je razblaženi homeopatski preparat „DUMCAP“ http://www.dumcap.com/ za astmu veoma efikasan i da iako na pakovanju pomenutog leka stoji da isti sadrži:

nux vomica (strihnin)

-arsenic album (arsenik)

-blatta onentalis (ekstrakt bubašvabe)

-stramonium (tatulu)

preparat zapravo, posle utvrđenog sastava analizama, nema u sebi ništa od toga, već sadrži terapijske doze (ne jako razblažene, već jako merljive) steroidnih lekova iz konvencionalne medicine:

-prednisolone

-betamethasone.

Dakle, radi se o jednoj beskrupuloznoj i opasnoj po zdravlje prevari. U navodno potpuno bezopasnom homeopatskom “leku” koji opet navodno mozete dati i bebi, svom detetu, u količinama koje god želite, jer je “bezopasan”, se nalaze glukokortikoidi, derivati kortizola, koje moderna medicina koristi u tretmanima zapaljenskih procesa, astme, pa cak i u sklopu hemoterapijskih protokola. Citostatik u homeopatskom preparatu za decu.

Ovaj “lek” proizvodi kompanija iz Pakistana, sa pogonima negde u Indiji i dan danas ga mozete kupiti putem interneta. Naravno, kupujete lek koji vam svaki lekar može prepisati po 50 puta nižoj ceni. I niko vam ne kaže kako da ga pijete, jer su u pitanju jako opasni steroidi.
Zašto? Ako homeoptija deluje, zašto bi neko ovo radio? Pa ne deluje.

 

Deo drugi – “Forma dat esse rei” – Forma daje suštinu stvari

U ovom delu ću obratiti pažnju na hemijsko-tehnološke aspekte proizvodnje homeopatskih preparata i nadam se, pojasniti vam šta je tu zapravo sporno:

1. Homeopatija navodno funkcioniše na nekoliko principa, ali je najdiskutabilniji princip velikih razblaženja. Plastično objašnjeno, uzmete supstancu koja izaziva simptome koji liče simptomima bolesti koju imate, razblažite je do hemijski i fizički nemogućih razblaženja i to će vam pomoći.

2. Homeopatija navodno funkcioniše tako što voda “pamti” supstancu koju ste razblaživali, pa vam tu informaciju prenosi

3. Što veće razblaženje, jače je dejstvo homeopatskih preparata

Stavka 1. (Razblaženje)

Homeopatski preparati na sebi nose oznaku razblaženja. Na primer, 10C, 30C, 200C. Oznaka C predstavlja razblaženje od 1/100. Jedan prema sto. Jedna stotina.

Ova razblaživanja se vrše po sledećem principu. Uzmete jedan deo “leka”, npr. 1 ml i dodate ga u 99 delova ili 99 ml vode. Dobili ste razblaženje od 1/100, ili u sto delova vode imate 1 deo leka. To je razblaženje od 1C.

Razblaženje od 2C ćete dobiti tako što od ovog razblaženog rastvora uzmete novi 1 ml i dodate ga opet u 99 ml vode. Dakle, već razblažen rastvor razblažite opet. Dobili ste razblaženje od 1/10 000. Sto puta sto je deset hiljada, je l’?

3C, ponovite postupak. Razblaženje je sada već 1/1 000 000. Sto puta sto puta sto. Jedan prema milion.

……….

Na razblaženju od 30C, vi ste ovaj postupak ponovili 30 puta i došli do razblaženja od 1/1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. Jedan prema 10 na 60-ti. Ne umem da izgovorim ime ovog broja. Mislim i da ga nema.

Šta je ovde sporno?

U hemiji postoji jedna veličina, koja se naziva Avogadrov broj http://en.wikipedia.org/wiki/Avogadro_constant  i označava broj čestica, molekula, atoma ili jona neke supstance u jednom molu te iste supstance. Ovaj broj je konstanta i iznosi 6.02 x 10 na 23 mol−1. Kako je masa jednog mola neke supstance poznata veličina, može se lako izračunati koliko u nekoj jedinici mase ima čestica te supstance. Ako ovo primenimo na razblaženja u homeopatiji, dobijamo sledeće:

Npr, uzmimo prvo razblaženje koje smo dobili u pravljenju našeg leka, 1C, ili 1/100.

Tih 100 ml vodenog rastvora je mase oko 100 gr.

Mol vode je težak 18 gr. Dakle, u našem rastvoru ima oko 5,5 mola (100/18=5,5).

U grubo, 5,5 (mola) x 6,02 x 10 na 23 (broj čestica po molu) = 33 x 10 na 23 čestica u naših 100 ml rastvora od 1C.

Jedna stotina ovih čestica je naša aktivna supstanca, “lek”.

Dolazimo do broja od oko 3,3 x 10 na 22 čestica “leka” u prvom razblaženom rastvoru.

Na sledećem stepenu rastvora od 2C, ovaj broj delimo sa 100. Dobijamo 3 x 10 na 20 čestica leka.

………

Na 12C, što je razblaženje od 10 na 24, više čestica nema, ili je u najboljem slučaju, ostala jedna.

……….

Na razblaženju od 30C, više ne postoji ni TEORETSKA mogućnost da u rastvoru ima bilo čega. To bi znacilo da smo jedan molekul ili atom “leka” uspeli da podelimo jos 18 puta. Ko želi da podeli atom samo jednom, potreban mu je nuklearni reaktor. Presipanjem iz čaše u čašu u kućnoj radinosti, verujte mi, nećete uspeti to da uradite 18 puta.

Radi ilustracije, da zaista želimo da napravimo rstvor ove koncentracije, morali bi jedan molekul “leka” da sipamo u količinu vode koja je MILIJARDU MILIJARDI MILIJARDI PUTA veća od planete Zemlje. I što je frapantnije, morali bi popiti tu istu količinu vode da bi popili samo jedan jedini molekul aktivne supstance, ili “leka”.

Dakle, hemijski i fizički je NEMOGUĆE razblažiti nešto do mere koja je deklarisana na homeopatskim preparatima.

Stavka 2. (Pamćenje vode)

Zbog ove činjenice, koja nam je postala dostupna razvojem nauke, homeopate su smislile brže bolje objašnjenje: “Da, istina je da u homeopatskom preparatu nema ničega, ali je voda “zapamtila” šta je bilo u njoj, pa to pamćenje “leči”.

Da nije tužno, bilo bi smešno.

Voda je možda jedinjenje sa najnestabilnijom poznatom strukturom u prirodi. U jednoj čaši vode, u svakoj sekundi, dođe 10 na 30 puta do promene u strukturi između pojedinih molekula, narušavanja i ponovnog uspostavljanja vodoničnih veza. Ako bih se upola našalio, pa rekao da voda ipak može da zapamti ono što ste joj rekli, ovo bi značilo da u momentu kada vodi izgovorite to što hoćete, ona je to isto zaboravila više puta nego što postoji zvezda u univerzumu.

Takođe, u ovom slučaju zapravo i nije potrebno govoriti jezikom nauke. Razmislite. Da voda može da pamti ono što je bilo u njoj nekada i da to isto prenese vama, sa svakim gutljajem vode koji popijete u zivotu, samo bi se trovali. Naime, svaka supstanca koja je ikada bila u toj vodi, metali iz tla, virusi, bakterije, jedinjenja ovakva i onakva – su u tom slučaju nekako zapamćena od strane vode i vi to sada pijete.

Dakle, voda NE PAMTI ništa.

Stavka 3. (Veće razblaženje, jače dejstvo)

Jedna od najneverovatnijih tvrdnji homeopata. Ništa u prirodi ne funkcioniše po ovom principu, pa ni homeopatski preparat. Obzirom da je isti takodje hemijsko jedinjenje kao i sve drugo, ponaša se po principima po kojima se ponašaju i ostala.

–          Kap vode ne utoljuje žeđ. Čaša da.

–          Trunka otrova ne ubija. Kašičica da.

–          1 molekul penicilina ne leči. Injekcija da.

Dakle, nemoguće po svim zakonima koji vam mogu na pamet pasti.

 

Ukratko, ovo bi bilo nešto o homeopatskim preparatima, načinu na koji oni “leče” i hemijsko tehnološkim (NE)VEROVATNOĆAMA koje prate proizvodnju homeopatskih preparata. Takođe, ovaj tekst je uvodni deo u sledeći, koji će obraditi naučna ispitivanja dejstva homeopatskih preparata i jasno pokazati da je pomenuto dejstvo ništa više od – placebo efekta. O tome, moje kolege sa Balkan komune, u narednim danima.

 

Autor: Aleksandar Batrićević (dipl. ing. biohemijskog inženjerstva i biotehnologije)

Social Comments

Related Posts

Tags

Share This

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Uređaj koji meri sve (bolesti delova tela) ili ništa | Balkan Komuna - […] tehnike poput akupunkture, homeopatije ili kvantne medicine su čista besmislica. Uređaj čijoj sam prezentaciji prisustvovao spada u […]

Leave a Reply