HAARP i Teorija zavere

May 21, 2014 by

Kompleks antena HAARP projekta u Gekonu (Aljaska)

Pošto je poslednjih dana broj onih koji misle da je HAARP izazvao poplave na Balkanu povećan, ne mogu a da ne napišem koju reč o tome šta je u stvari HAARP, čemu služi i kako funkcioniše.

HAARP ili High Frequency Active Auroral Research Program je projekat ispitivanja Jonosfere i poboljšanja telekomunikacija i sistema za nadgledanje, nalazi se u Gekonu (Aljaska) i sastavljen je od nekoliko stotina
usmerenih antena koje šalju (kako mu i samo ime kaže) radio-talase visoke frekvencije. Iz fizike nam je već poznato (bar bi trebalo da bude) da je Jonosfera deo Zemljine atmosfere u kojoj fotoni sa Sunca “izbijaju” elektrone iz molekula i atoma stvarajući tako jone koji imaju uticaja na prostiranje radio-talasa. Jonosfera je satavljena od nekoliko slojeva od kojih prvi (takozvani “D” sloj) počinje na oko 60-70km iznad tla i javlja se samo danju kada apsorbuje radio-talase srednjih dužina. Iznad ovog sloja postoji još nekoliko slojeva čije prostiranje seže od 200 do 300km u zavisnosti od jačine Sunčevog zračenja. Jonosfera je bitna kako za prostiranje radio-talasa tako i za projekat HAARP čiji je cilj, između ostalog i poboljšanje komunikacija.

Kako HAARP funkcioniše?

Veliki skup antena koje čine ovaj kompleks, zajedno, u vrlo kratkim impulsima, šalju uzan i jak radio – talas (oko 3,000,000 W) visoke frekvencije u tačno određenu tačku Jonosfere nakon čega antene prijemnici raspoređene svuda po svetu ponovo hvataju taj signal (samo drastično oslabljen) dajući na taj način korisne podatke o prirodi Jonosfere i uslovima pod kojima ona rasipa emitovani signal. Podaci dobijeni na ovaj način koriste se za bolje razumevanja prostiranja radio-talasa na velike udaljenosti što može biti od velike koristi pri komunkaciji sa podmornicama i drugim plovilima, kao i poboljšanju kvaliteta civilne komunikacije.

Zašto se HAARP antene nalaze baš u Gekonu a ne negde drugde?

Kao što sam već napisao, HAARP odašilje ekstremno jak signal, a za odašiljanje takvog signala potrebna je i velika količina energije. S obzirom da se većina naučnih projekata (osim malog broja onih koji su striktno vojni) nosi sa ograničenim sredstvima ni HAARP nije izuzetak. Pošto u Gekonu postoje nalazišta gasa bilo je najpraktičnije i najjeftinije postaviti antene tamo nego ih postavljati na drugo mesto i onda ulagati dodatne količine novca u njihovo napajanje. Ovo je ujedno i razlog zašto HAARP ne postoji nigde drugde, bar ne antene predajnici (antene prijemnici koje su raštrkane po planeti su male, imaju svega 2,5m u prečniku, visoke su oko 1,5m i ne zahtevaju velike količine energije).

Da li izaziva zemljotrese?

Sasvim sigurno ne! Ukratko rečeno zemljotresi su posledica pomeranja tektonskih ploča kao i nagomilavanja magme na jedno određeno mesto u Zemljinoj kori pri čemu se stvara veliki pritisak koji primorava tlo da podrhtava. Ne postoji način kojim bi se bilo kakvim talasom mogao izazvati zemljotres.

Da li izaziva poplave, suše i utiče na klimu? 

Na ovo pitanje odgovor je takođe ne, klima kao i vremenske nepogode posledica su mnogih faktora kao što su strujanje toplog i hladnog vazduha, jačina golfske struje, globalno zagrevanje…. Ne postoji način kojim bi bilo moguće radio talasom uticati na bilo koji od ovih parametara, a posebno ne u tolikoj meri da se izazove nepogoda jer bi u tom slučaju bilo neophodno uticati na više njih odjednom što je neizvodljivo iz nekoliko razloga:

1. Sami parametri su potpuno drugačije prirode da bi na njih mogla da utiče jedna te ista stvar (radio – talasi).

2. Čak i da radio-talas može da utiče na sve parametre to ne bi bilo na isti način. Drugim rečima, ako bi radio talas zagrevao jonosferu do te mere da izazove neku nepogodu, isti radio-talas bi uticao na neki drugi parametar koji bi izmenio ili poništio dejstvo prvog….

3. Kada bi i mogla nastati neka nepogoda korišćenjem HAARP-a ona ne bi mogla biti kontrolisana niti bi se mogla zadržati samo na jednom određenom mestu.

4. Metereolozi širom sveta bi svakako primetili da nepogode nemaju prirodni uzrok, to jest da ne postoji postepeno stvaranje uslova za njih.

HAARP i poplave na Balkanu

Usled aktuelnih događaja na području Balkana mnogi su se, neosnovano, dohvatili teorije zavere HAARP antena u Barajevu pričajući kako su baš te anetene i sam projekat krivci za katastrofu koja nas je zadesila. Pitanje koje se javlja odmah na početku jeste gde su te antene u okolini Barajeva? Niko još uvek nije fotografisao antene tamo a fotografija koju mediji provlače prvi svakom pominjanju HAARP-a jeste glavi kompleks antena u Gekonu. Priznaćete, Gekon je daaaaleko od Barajeva.
No, kako ne bi dužili dalje i raspravljali o (očiglednim) budalaštinama, hajde da vidimo da li su i te antene iz Gekona  nekako mogle da promene klimu kod nas i izazovu nevolju koja nas je snašla.  Na ovo stručnjaci kažu sledeće:

potop

“Ova mapa predstavlja ukupnu prognoziranu količinu padavina na našim područijima za narednih nedelju dana, a prognoza je urađena 9. Maja. Ovo znači da je prognoza nastala mnogo pre nego što se ciklon uopšte pojavio. To znači da je ciklon i njegov učinak bio predviđen kompjuterskom simulacijom atmosfere  za vremensku prognozu. Ako su učinci ciklona bili itekako dobro prevdiđeni danima unapred prema zakonima funkcionisanja atmosfere, a očigledno je da su se prognoze izdate danima pre pojave ciklona u potpunosti ispunile, teoretičarima zavera  i medijima koji ih sramotno promovišu postavljamo pitanje – kako je onda moguće da je neko ili nešto izazvalo ciklon koji je doneo najgore poplave u našim krajevima za poslednjih 100 godina?

Potpuno je jasno da je isključena svaka mogućnost da ciklon nije nastao prirodnim putem, te da se radi o umobolnim idejama teoretičara zavera koje truju javnost i ponižavaju nauku i zdrav razum.”

Toliko o tome da je HAARP izazvao bilo kakvu promenu vremenskih prilika, a posebno ovu koja nam je donela poplave.

Da li je HAARP tajni projekt?

Na ovo pitanje ću odgovoriti pitanjem: da li bismo onda uopšte čuli za njega, znali kako izgleda i šta otprilike radi? Tajni projekti kojih evidentno ima u svetu rade se na potpuno drugačiji način, tako da čak ni naučnici koji rade na njima nemaju kompletnu sliku o tome šta prave i čemu će to služiti. Kompletnu sliku imaju svega 2-3 osobe u samom vrhu države i to je sve. HAARP svakako ne spada u kategoriju takvih projekata, a posebno ne zato što u njemu učestvuju između ostalih i ovi Univerziteti:

1. University of Alaska
2. Stanford University
3. University of Massachusetts
4. Clemson University
5. Penn State University
6. University of Maryland

Dakle, HAARP je daleko od tajnog projekta kakve imamo priliku da vidimo u trilerima na malim ekranima i u bioskopima.

Pitanja za razmišljanje

Da li zaista mislite da bi Amerikanci dozvolili da svake godine tokom sezone uragana i tornada imaju ogromnu materijalnu štetu ako imaju mogućnost da upravljaju vremenom? Da li zaista mislite da bi uopšte imali sezonu tornada i uragana da imaju tu moć upravljanja vremenom?

Zaključak

Nakon svega rečenog ostaje samo da se kaže još jedan, najbitniji, podatak: projekat HAARP je stopiran pre godinu dana!
Opustite se i potrudite da ulepšate dan sebi i drugima, niko vam ne menja klimu, niko vam ne izaziva suše, poplave, oluje, tornada, niko vam ne kontroliše umove i menja raspoloženje osim vas samih.

Social Comments

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply