Energija će se stvarati ni iz čega

Apr 2, 2014 by

bigbang

Šekspirov kralj Lir rekao je da ni iz čega ne može nastati ništa. Malo ko može prigovoriti ovoj tvrdnji. Ipak, fizičari poput Chrisa Wilsona misle drugačije. Naime, Wilson i njegov tim sa Chalmers University of Technology u Göetborgu u Švedskoj još prošle godine su objavili rad u kojem su pokazali da ni iz čega može nastati nešto.

U svom istraživanju oni su utvrdili da stiskanjem praznog prostora u pojavi koja je poznata kao Casimirov efekat nastaje svetlost. Ova kvantna pojava otkriva da čak i savršeni vakuum, koji je po definiciji ništavilo, sadrži latentnu moć koja se može iskoristiti za pokretanje objekata.

Poslednjih nekoliko decenija naučnici su naišli na brojne dokaze da vakum sadrži energiju što je neke fizičare navelo na ideju da pokušaju da konstruišu nano-mašine koji bi je koristili, a neke druge na zaključak da je ona mogla imati ključnu ulogu u stvaranju i sudbini svemira. Koja je prava priča o ništavilu koje je nešto?

Ideja da je vakum nemirno more nečega potiče još iz vremena rađanja kvantne fizike. Krajem 1920-ih nemački fizičar Werner Heisenberg predstavio je svoj slavni princip neodređenosti prema kojem su parovi merljivih veličina blisko povezani – što više znate o jednoj, manje možete saznati o drugoj. Energija i vreme jedan su od tih parova. To znači da ne možete precizno da izmerite energiju nekog sistema, a da vreme ne bude definisano vrlo neodređeno. Drugim rečima, vreme potrebno za precizno merenje neke energije moralo bi da bude gotovo neograničeno.

Iz toga pak proizilazi da se nulta energija vakuuma nikada ne može precizno utvrditi. Dakle, prema kvantnoj teoriji čak je i savršeni vakuum ispunjen poljima koja stalno fluktuiraju poput talasa i stvaraju mnogo čestica koje nastaju i ponovno nestaju, a vakuum ispunjavaju ‘nultom energijom’ koja je zapravo različita od nule.

Ova otkrića su ponovno pokrenula vekovne rasprave o pravoj prirodi ništavila, ali i eksperimente koji su, kako se čini, potvrdili dinamičnu prirodu vakuuma.

Social Comments

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply