Da li je 40°C duplo toplije od 20°C?

Apr 2, 2014 by

toplomer

 

Nije. Prvo moramo znati da toplina i temperatura su dve različite stvari. Toplina je energija;

sa temperaturom označavamo koliko je ta energija topline koncentrisana na jednom objektu.

Pri tome moramo još obratiti pažnju da su jedinice Fahrenheit i Celzius proizvoljno određene, npr. 0° Celziusa je relativna odrednica. Da bismo mogli reći da je na mestu A  duplo toplije nego na mestu B, moramo poći od jedinice apsolutne nule. A ona leži kod 0 Kelvina ili -273° Celziusa, tj. tu koncentrisana energija topline je ravna nuli.

Vratimo se početnom pitanju: 20°C identično je 293 Kelvina. Duplo toplije je 586 Kelvina – a to je onda 313° Celziusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Comments

Leave a Reply