Da li GMO usevi dovode do tumora pacova?

Apr 2, 2014 by

stop gmo

Verovatno ste čuli za novu studijufrancuskih naučnika koja je podigla dosta prašine jer je utvrdila da su štakori hranjeni GM kukuruzom masovno oboleli od tumora. Međutim, postoji čitav niz nepravilnosti i razloga zašto je studija nerelevantna.

Problemi kod studije na koje najviše upozoravaju kritičari su:

1. Uzorak za testiranje bio je malen – u svakoj testiranoj skupini bilo je samo 10 štakora.

2. Štakori su bili vrste Sprague-Dawley koja se često koristi u istraživanjima jer većina jedinki prirodno razvija tumore neovisno o prehrani,naročito u dvogodišnjoj studiji u kojoj su štakori doživeli svoju duboku starost.

3. U kontrolnoj grupi, koja nije uzimala tu hranu, bilo je samo 20 štakora, dakle, čak devet puta manje nego u svim testiranim grupama dok su uobičajeno kontrolne grupe dva do tri puta veće od testiranih.

4. Rezultati su bili besmisleni – koliko god je velik bio udeo herbicida ili GMO kukuruza u prehrani štakora, nivo raka i preuranjene smrti ostao je isti; dakle, nije bilo reakcija na doziranje.

5. Studija nije predstavila nikakve rezultate u kontrolnoj grupi.

6. Štakori vrste Sprague-Dawley znaju biti osetljivi i na male neravnoteže u prehrani, a testirani primerci dobijali su najmanje 11 posto GMO kukuruza, dakle, nebalansiranu prehranu.

7. Neki stručnjaci ističu da je sam voditelj istraživanja Gilles-Eric Seralini priznao da su ga indirektno, preko fondova, finansirale firme Auchan i Carrefour koje u svojim trgovačkim lancima reklamiraju i prodaju organsku hranu.

8. Seralini i njegov tim teško se mogu smatrati neutralnima jer su već godinama strastveni protivnici biotehnoloških proizvoda; Seralini je autor knjige ‘GMO hrana, prava rasprava’ koja upozorava na štetnost GMO-a i zagovornik je njihove zabrane.

9. Autori studije nisu omogućili novinarima uvid u rezultate studije pre njenog objavljivanja kako bi potražili mišljenje nezavisnih stručnjaka, što nije uobičajeno.

10. Neki takođe ističu da se već 20 godina milijarde životinja i milioni ljudi u EU-u hrane proizvodima od GMO soje, međutim, do sada nije bilo nikakvih prijava problema bilo iz redova farmera, lekara ili veterinara.

Professor David Spiegelhalter, professor Javnog razumevanja rizika, sa Kembridž Univerziteta, kaže:
„Po mom mišljenju, metode, statistike i izveštaji rezultata su veoma ispod standarda koji bih očekivao u jednoj rigoroznoj studiji . Da budem iskren, iznenađen sam što je publikacija uopšte odobrena.
Sva poređenja su napravljena sa „netretiranom“ kontrolnom grupom, koja se sastojala od samo 10 pacova oba pola, od kojih je većina takođe razvila tumor. Površno deluje da su bili bolji od većine tretiranih grupa (iako su najveća doza GMO i Roundap muške grupe takođe prošli dobro), ali nema pravilne statističke analize, i brojevi su tako mali da ne mogu predstavljati suštinski dokaz. Ne bih bio voljan prihvatiti ove rezultate ukoliko se pravilno ne repliciraju.“

Dr Wendy Harwood, naučnik u centru John Innes
“Kompletan set podataka nije dostupan, ali pronalasci nisu kontradiktorni prethodnim koji pokazuju da je genetska modifikacija neutralna tehnologija, bez rizika za zdravlje i okoliš.
Moramo se zapitati da li je ishrana sa tolikom količinom kukuruza normalna za pacove. Druga kontrolna grupa sa alternativnom prehranom bi trebala biti uključena.
Deset pacova po grupi je mali broj. Na primer, da li je smrt 3 od 10 pacova iz kontrolne grupe upoređena sa 5 od 10 muških pacova u tretiranoj grupi statistički značajna?
Podaci iz kontrolne grupe koja je hranjena ne-GMO kukuruzom nisu uključeni u glavnu statistiku i to čini rezultate jako teškim za interpretaciju.
Bez pristupa potpunim podacima, možemo samo reći da se ovi rezultati ne mogu tumačiti kao pokazivač da je GMO tehnologija sama po sebi opasna. Međutim, ukazuju na moguća pitanja vezana za dugotrajnu izloženost Roundup-u, ali to zahteva dalje proučavanje.“

Iako je ovaj dokument objavljen u stručnom naučnom časopisu sa IF oko 3, postoje anomalije tokom rada koje bi inače trebalo da budu ispravljene ili rešene kroz stručne analize procesa. Za rad sa ovakvim potencijalno važnim zaključcima, bilo bi više zadovoljavajuće da smo videli nešto, sa više konvencionalne statističke analize. Poređenje svakog izmerenog parametra, koje bi uzelo u obzir odstupanja tokom eksperimenta, a koja bi se otkrila testom višestrukog raspona, osiguralo bi bolji dokaz za zaključne primedbe i rezime. Slika 1 ne daje nikakve podatke iz kontrole i njihovo variranje je neprijavljeno ovde.

 

Reference:

1. The-scientist

2. Science Media Centre

3. Society of Biology responds to latest GM food study

4. Discovery News – GM Corn-Tumor Link Based on Poor Science

Social Comments

Leave a Reply