Carl Sagan – Svi smo medjusobno povezani!

Apr 20, 2014 by

Svi smo povezani; Međusobno – biološki,
Sa zemljom – hemijski ; Sa ostatkom univerzuma – atomski.
Mislim da je prirodna mašta mnogo veća od čovekove.
Ona nas nikad neće pustiti da se opustimo!
Mi živimo izmedju svemira, gde se stvari menjaju u redu,
ali prema obrascima, pravilima ili kako smo ih nazvali -zakoni prirode!
Ja sam ovaj momak koji stoji na planeti.
Stvarno ja sam samo zrno. U poredjenju sa zvezdom, planeta je samo jos jedno zrno.
Razmišljajući o svemu ovome, razmišljati o velikoj praznini svemira.
Postoje milijarde i milijarde zvezda, milijarde i milijarde čestica.
Lepota živih bića nije u atomima koji ih sačinjavaju
već u načinu na koji su ti atomi sastavljeni zajedno.
Mi se nalazimo u Kosmosu i Kosmos je takodje u nama.
Mi smo napravljeni od zvezdane prašine.
Mi smo način za Kosmos da upozna sebe!

Social Comments

Related Posts

Share This

Leave a Reply