Nastanak i evolucija kosmosa

Apr 19, 2014 by

Kosmos, naše okruženje, sve ono što vidimo i za šta znamo da postoji deo je tog ogromnog prostora koji nazivamo kosmosom, sve...

read more

Definicija i distinkcija Gnost...

Apr 18, 2014 by

Agnostic (from Ancient Greek ἀ- (a-), označava “bez”, i γνῶσις (gnōsis), znači “znanje”) .Dakle, Agnostic je...

read more

Top 10 organizovanih religija ...

Apr 16, 2014 by

U svetu postoji oko 4200 religija. Prezentovaćemo vam top 10 sa najviše pristalica tj vernika. 1. Hrišćanstvo [Avramov , 27. n.e]...

read more

Entropija i Hokingovo zračenje...

Apr 14, 2014 by

  Stiven Hoking je 1971. godine pokazao da horizont događaja klasične crne rupe ne može nikada da se smanji. Ono što je pokazao...

read more

Crne rupe

Apr 14, 2014 by

“Crna rupa je mesto gde je Bog delio sa nulom.” U ovoj staroj naučnoj šali ima istine, sa našim jednačinama se doista...

read more